21February2018

سازمان جوانان کمونیست

Saturday, 07 October 2017 16:19

روند استقلال کردستان عراق فورا باید آغاز شود

Written by
رفراندوم عمومی در کردستان عراق که روز ٢٥ سپتامبر برگزار شد، مستقل از انگیزه سیاسی دست اندرکاران دولت اقلیم یک رویداد مهم تاریخی بود که بر تحولات بعدی در کل منطقه تاثیرات مهمی خواهد داشت. علیرغم تهدیدات و فشارهای دولتهای ارتجاعی اردوغان و جمهوری اسلامی ایران و حکومت دست نشانده عراق و مزدوران حشد الشعبی و امثالهم، رفراندوم عموما در یک فضای آرام برگزار شد و مردم وسیعا در آن شرکت کردند. بنا به گزارشهای رسمی اکثریت قریب به اتفاق یعنی بیش از ٩٠ درصد مردم به جدایی کردستان از عراق رای داده اند.
اکنون آنچه شاهدیم از یک طرف ادامه تهدیدات از جانب دولتهای ارتجاعی ترکیه و جمهوری اسلامی و باندهای حاکم در عراق و مزدوارن وابسته به این دولتهاست، از سوی دیگر بارزانی و دولت اقلیم میخواهند رای مردم را به وثیقه زد و بندها و معاملات خود با این دولتها تبدیل کنند.
آنچه مهم و لازم به تاکید است اینست که مردم رای داده اند و رای مردم باید عملی شود. مردم به جدایی رای داده اند و روند این جدایی باید هرچه سریع تر آغاز شود. هیچ مرجعی مجاز نیست که مانع عملی شدن خواست و اراده مردم شود یا بر سر تصمیم مردم دست به معامله گری بزند و تحقق آنرا به تاخیر بیندازد. دولت اقلیم کردستان و دولت عراق باید رسما و فورا روند جدایی کردستان را آغاز کنند و شرایط لازم برای اجرای کامل آنرا فراهم نمایند.
حزب کمونیست کارگری از تصمیم مردم برای استقلال حمایت میکند و همه مردم جهان و همه سازمانها و نهادهای پیشرو و انسان دوست را فرامیخواند که تهدیدات دولتهای ارتجاعی و مزدوران آنها علیه مردم کردستان عراق را محکوم کنند و از اراده مردم برای تصمیم گیری در مورد زندگی خود دفاع نمایند. نباید اجازه داد که دولتهای ارتجاعی و جنایتکاری که در کشورهای تحت حاکمیت خود کوچکترین آزادیها را سرکوب میکنند با نظامی کردن اوضاع و ایجاد فضای ارعاب و تهدیدات جنگی و محاصره اقتصادی و نظامی، مردم کردستان عراق را به دلیل دخالت در سرنوشت خود مجازات کنند. مردم حق دارند رای بدهند و اراده خود را به اجرا بگذارند. کردستان مستقل باید توسط خود مردم و از طریق یک دولت منتخب غیرقومی و غیرمذهبی اداره شود. این اولین گام برای پایان دادن به دزدیها و یکه تازی باندهای حاکم در کردستان عراق است.
https://t.me/jk_org/4161
حزب کمونیست کارگری ایران
١٢ مهر ۱۳۹۶، ٤ اکتبر ۲۰۱۷

کانال تلگرام: http://tiny.cc/275dny
پیامگیر تلگرام: @sjktamas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add comment


Security code
Refresh

connect1