21February2018

سازمان جوانان کمونیست

Tuesday, 05 December 2017 21:59

شانزده آذر، روز دانشجو، دانشجویان صدای اعتراض کلیت جامعه علیه وضعیت موجود هستند

Written by

در شرایطی به شانزده آذر امسال نزدیک میشویم که سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه ها و مدارس برای بسیاری از دانشجویان و خانواده هایشان بسیار هزینه بردار و تامین هزینه ها بسیار دشوار بوده است. وضعیت اقتصادی بخش عظیمی از مردم وخیمتر از دوره های قبل میباشد و فشار زندگی و عدم توان برای تامین هزینه های آن گریبان بخش وسیعتری از جامعه را گرفته است. 
هزینه دار بودن تحصیل و کالایی و تجاری سازی آموزش، تحصیل را برای دانشجویان و دانش آموزان و خانواده هایشان بسیار سخت تر از دوره های قبل کرده است. سپردن اداره قسمتهای مختلف دانشگاه به بخشهای خصوصی علاوه بر هزینه دار بودن استفاده از امکانات دانشگاه موجب پائین رفتن و بی کیفیت تر کردن خدمات و امکانات ارائه شده در دانشگاه ها شده که مشکلات زیادی را برای دانشجویان در محیط های آموزشی و در سطح خوابگاه ها ایجاد کرده است. سیاست خصوصی سازی، طرحهایی مثل طرح کارورزی و مشخصا کاج (کارانه اشتغال جوانان) و نیز طرح فراگیر مشاغل که از جمله طرح های در دست دولت روحانی میباشد، اقدام مستقیم برای ارزانتر سازی نیروی کار و حتی مجانی بودن نیروی کار برای کارفرمایان و شرکتها میباشد. 
در همین راستا تلاش حکومت برای پیشبرد تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و اعمال حجاب اجباری و دخالت مذهب در زندگی و تحصیل دانشجویان ادامه داشته است.

اما بموازات، در یکسال گذشته ما شاهد تلاش و مبارزه از طرف فعالین دانشجویی و دانشجویان سراسر کشور در عرصه های مختلفی بوده ایم. از یک طرف علیه خصوصی سازی ها و طرح هایی که در این زمینه از طرف دولت ارائه و اجرایی شده و از طرف دیگر مقابله در برابر سیاست تفکیک جنسیتی و علیه اجباری بودن حجاب، که عملا توسط دانشجویان به چالش کشیده شده و زیر پاگذاشته شده است. 
ما در یکسال گذشته شاهد پیشروی بخش وسیعی از جامعه برای تغییر ریشه ای وضعیت موجود بوده ایم. تکثیر نقد طبقاتی و سوسیالیستی به چشم انداز بخش وسیعی از جامعه و جنبشهای مبارزاتی جاری و سازمانیابی و تشکل یابی جامعه و گسترش جنبشهای مبارزاتی در جامعه تبدیل شده که برآیند و انعکاس همین تلاش بوده است.

سازمان جوانان کمونیست به مناسبت فرا رسیدن 16آذر روز دانشجو، همه فعالین دانشجویی پیشرو و سایر دانشجویان معترض در دانشگاه های کشور را فرا میخواند که صدای اعتراض کل بیحقوقان و محرومین جامعه علیه وضعیت موجود باشند. باید با یک اعتراض سراسری و هماهنگ بمناسبت روز دانشجو در ایران به وضعیت موجود که زندگی میلیونها نفر را تباه کرده وسیعا اعتراض کرد.

نه به سرکوب، نه به فقر و استثمار، نه به بیکاری
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد مبارزه سراسری و همبسته دانشجویان
زنده باد ازادی و برابری، زنده باد سوسیالیسم

سازمان جوانان کمونیست
6 آذر 1396
27 نوامبر 2017

پیامگیر تلگرام @sjktamas

کانال تلگرام
https://t.me/jk_org

 

Add comment


Security code
Refresh

connect1