21February2018

سازمان جوانان کمونیست

امیر ایلخانزاده: جوابی به صحبتهای خامنه ای، ریشه مشکلات ایران چیست؟


علی خامنه ای رهبر حکومت دیکتاتوری، ‌صبح دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس اسلامی رژیم‌، تأکید کرد که راه حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور را نمی‌توان در بیرون از مرزها پیدا کرد بلکه علاج واقعی مشکلات در درون کشور است.

در اینجا، جا دارد به علی خامنه ای بخاطر هوش سرشار و نبوغ ذاتیش در تشخیص منبع مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران که خودش از آن با عنوان بصیرت! یاد میکند، آفرین گفت و تأیید کرد که ریشۀ مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایران از داخل ایران، از رانتهای آقایان و آقازاده ها، از اختلاسهای چندهزار میلیاردی، از خفقان و شکنجه و اعدامهای وسیع، از دروغ های سازمان یافته، از سرکوب مردم، از گشت ارشاد، از تبعیض های وسیع اقتصادی و اجتماعی، از سانسورهای گسترده، فیلترینگ اطلاعات، ستاره دار کردن دانشجویان، و در یک کلام از رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داری می باشد و بس.

آری، در یک کلام، ریشۀ همۀ مشکلات مردم ایران، از داخل، و فقط از تابوی پوسیده ای بنام جمهوری اسلامی است. و تنها راه حل مشکلات مردم، کنار زدن رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی و جایگزین کردن آن با یک حکومت انسانی، آزاد و برابری خواه و انسان محور میباشد.

Add comment


Security code
Refresh

connect1